Zajęcia taneczne w przedszkolu: 

przedszkole

Marta Kuśmirek -  instruktorka tańca i baletu

 • z wykształcenia jest aktorką i choreografem. Absolwentka  Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni.
 • tańca baletowego uczyła się ż w Konserwatorium Klasycznym w Nowym Jorku
 • przez wiele lat była związana z Teatrem Junior przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie zajmowała się artystycznym rozwojem młodych ludzi, prowadząc zajęcia taneczne i aktorskie.

Co osiągamy na zajęciach tanecznych:

 • Poznajemy nasze ciało i jego nieodkryte dotąd możliwości ruchu
 • Uczymy się określeń przestrzeni oraz nazw poszczególnych części ciała w powiązaniu z ruchem
 • Kształtujemy poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną i ruchową
 • Śpiewamy tańcząc, tańczymy śpiewając
 • Uczymy się współpracy w grupie, odpowiedzialności za innych oraz wrażliwości na drugiego człowieka
 • Stymulujemy rozwój spontaniczności i kreatywności Dzieci
 • Poznajemy podstawy technik tanecznych: tańca współczesnego, tańca klasycznego, pantomimy
 • Uczymy się prostych układów choreograficznych

Przykładowe tematy zajęć:

 • Wokół muzyki klasycznej- Mozart, Chopin, Czajkowski etc.
 • „Na Ludowo”- poznajmy nasz kraj i tańce charakterystyczne
 • Latynoamerykańskie rytmy
 • Afryka dzika
 • Tajemnice kultury wschodu
 • Magia tańca nowoczesnego
 • Rock&Rollowy szał
 • Hip czy hop