Rekrutacja: 

przedszkole

ZAPISY

Zapisy są prowadzone do momentu wyczerpania limitu miejsc dla danej grupy wiekowej,

Przedszkole zapewnia edukację i opiekę dzieciom w wieku od 1,5 roku do 6 lat. Nasze przedszkole prowadzi tzw. "zerówkę", która przygotowuje dzieci do wstąpienia do szkoły.

Aby zapisać dziecko do Przedszkola Niepublicznego „Blue Bell”, należy:

  • Podpisać umowę cywilnoprawną oraz Kartę zgłoszenia dziecka
  • Złożyć wypełnioną kartę informacyjną dziecka (dostępna w placówce Przedszkola)
  • Wpłacić wpisowe
W celu poświęcenia odpowiedniego czasu rodzicom naszych przyszłych przedszkolaków prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przedszkole.bluebell@gmail.com

ADAPTACJA  nowo przyjętych dzieci

Zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieci wraz z rodzicami odbywać się w dogodnym dla rodzica dniu oraz godzinie

Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż jest to pierwsze doświadczenie społeczne dziecka i wielka zmiana w jego życiu. Niektóre dzieci są bardzo zaciekawione, a inne są niespokojne, niepewne, boją się zostać same, bez rodziców. Ich poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane.

Adaptacja to przystosowanie się dziecka do nowego środowiska jakim jest przedszkole. Nowe osoby, warunki, różne sytuacje bywają dla dzieci stresujące, dlatego też aby uniknąć dramatów małych i dużych - czyli dramatów rodziców i dzieci proponujemy okres adaptacyjny, podczas którego dzieci i rodzice stopniowo przyzwyczajają się do nowej sytuacji.

Jednak ze względu na prawidłowy przebieg  okresu adaptacji nie powinien trwać on dłużej niż tydzień.