Program: 

przedszkole


Najważniejszym naszym celem jest ukierunkowywanie i wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, rozbudzanie zainteresowań, kreatywności, odnajdywanie uzdolnień, wyobraźni i wrażliwości, a także zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pragnień dzieci.

Oferta edukacyjna przedszkola oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizujemy program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka„ i korzystamy z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, a także wzbogacamy nasz warsztat pracy o uznane koncepcje pedagogiczne, w tym m.in. Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięcą matematykę”.

Organizujemy także różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i tematyczne, t. j. rytmika, zabawy ruchowe i gimnastyka buzi i języka, glottodydaktyka, gimnastyka korekcyjna, taniec, balet, judo, tenis, zajęcia kulinarne, społeczno-kulturalne, artystyczne, plastyczne, doświadczenia naukowe, itp.

Jako przedszkole językowe dajemy dzieciom możliwość poznawania języków obcych: angielskiego i rosyjskiego. W tym celu prowadzimy zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego i rosyjskiego we wszystkich grupach wiekowych. Dodatkową atrakcją są zajęcia umuzykalniające „Śpiewająco po angielsku” i „Śpiewająco po rosyjsku” oraz zajęcia z Native Speakerem. Staramy się, aby dzieci miały radość z poznawania języka obcego, dlatego propagujemy system nauki poprzez zabawę i nabywanie doświadczeń językowych w naturalnych, spontanicznych i prawdziwych sytuacjach dnia codziennego.

Dbamy również o rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w języku polskim, w tym o poprawną wymowę, artykulację, kulturę wypowiedzi, wzbogacanie słownika dzieci. Naszym zadaniem jest przede wszystkim kształtowanie gotowości dzieci do nauki czytania i pisania niezbędnych do rozpoczęcia nauki w szkole.

Aby wspomóc powyżej wspomniane umiejętności prowadzimy również zajęcia z glottodydaktyki, metodą  Prof. Bronisława Rocławskiego, której celem jest przygotowanie dzieci do nauki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.