Zajęcia logorytmiki w przedszkolu: 

przedszkole

Maja Wojnarowicz – instruktorka zajęć logorytmiki

  • Akademia Muzyczna im. F.F. Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego na wydziale wokalno- aktorskim
  • podyplomowe studia na kierunku Logopedia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie
  • w trakcie specjalizacji z Neurologopedii i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  w WSP im. Korczaka w Warszawie

Czym są zajęcia z logorytmiki:

Zajęcia z logorytmiki prowadzone są według autorskiego planu nauczyciela, zakładającego wielowymiarowe wspieranie rozwoju dziecka. Program łączy w sobie elementy mające kształtować wrażliwość muzyczną (poczucie rytmu, umiejętność różnicowania, nazywania i przedstawiania ruchem zmiennych elementów muzyki), ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej, stymulujące prawidłowy rozwój mowy (w tym słuch fonemowy, ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne) oraz zadania budujące świadomość ciała, wyobraźnię przestrzenną, percepcję i funkcje poznawcze.

Co osiągmy dzięki zajęciom z logorytmiki:

Celem zajęć jest kształtowanie zdolności muzycznych i słuchu muzycznego, fonemowego odpowiednio do możliwości dziecka oraz jego sprawności psychoruchowych; wyrabianie pamięci oraz wyobraźni muzycznej i ruchowej, poczucia rytmu; ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej, oddechowej i  fonacyjnej; budowanie prawidłowych wzorców językowych oraz poszerzanie zasobu leksykalnego; rozwijanie zdolności motorycznych, umiejętności koncentracji i pracy w zespole oraz szybkiej realizacji wyznaczonych celów; wspieranie indywidualnych zdolności dziecka.