Kadra:


Kadra naszego przedszkola to wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz filolodzy anglistyki i rusycystyki. To równocześnie wspaniałe, ciepłe i opiekuńcze Ciocie, pełne oddania i troski o powierzone im dzieci.

Nad całokształtem wszelkich działań dotyczących pracy metodycznej i merytorycznej nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego, podwyższania kwalifikacji i kompetencji w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola na rzecz dzieci czuwa Dyrektor ds. pedagogicznych- doktor pedagogiki, doświadczony nauczyciel i wykładowca akademicki.

Ciocia Kasia

 • Ciocia KasiaUkończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania oświatą i pełni w naszym przedszkolu funkcję Dyrektora ds. pedagogicznych, wspierając pracę nauczycieli, dbając o ich rozwój i podnoszenie kwalifikacji. 
 • Ciocia Kasia jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i wykłada jako nauczyciel akademicki w wyższej uczelni w Warszawie, przygotowując przyszłych pedagogów do pracy w placówkach oświatowych.Ciocia Kasia jest doświadczonym nauczycielem edukacji początkowej i ukończyła studia magisterskie w tej specjalności. W naszym przedszkolu jest wychowawcą grupy trzylatków. Prowadzi również z dziećmi zajęcia społeczno-kulturalne Mały Europejczyk według autorskiego programu. Jako Dyrektor ds. pedagogicznych odpowiedzialna jest za poziom i jakość wychowawczo-dydaktycznego funkcjonowania przedszkola.


Ciocia Magda

 • Ciocia MagdaJest absolwentką jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu J.Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Filologia rosyjska 
 • Ma ukończone studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
 • Od września 2014 roku jest wychowawcą grupy czterolatków.
Jestem pogodną, odpowiedzialną, cierpliwą osobą. ,,Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu  o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.'' (Robert Fulghum). Przedszkole daje mi możliwość pracy z małymi dziećmi, obserwowania i stymulowania ich rozwoju. Podczas pracy z dziećmi cieszy mnie choćby najmniejszy ich postęp w rozwoju.

Ciocia Natalia

 • ciocia Natalia Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych  oraz filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim
 • Obecnie kontynuuje studia na kierunku Amerykanistyka na Uniwersytecie Warszawskim
 •  Z przedszkolem Blue Bell jest związana od XI 2013r. 
 • Jest asystentem anglojęzycznym wychowawcy grupy 4-latków oraz nauczycielem języka angielskiego w pozostałych grupach wiekowych.  


 "Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle zajętym i domagać się-ze wszystkich sił-tego, czego pragnie" (P.Coelho). I być może właśnie z tego powodu uważąm, że dzieci to mali ludzie, którym należy i warto poświęcić swój czas i zainteresowanie. Ich błystkotliwe pytania, zaskakujace odpowiedzi i ciekawość, otaczającego je świata-to jest siłą napędową każdego dnia naszej pracy. Praca z naszymi pociechami  to poza mnóstwem radości i satysfakcji również olbrzymia odpowiedzialność za to w jaki sposób uczymy ich dobrych nawyków i nowych umiejętności, tak aby w przyszłości były nam za to wdzięczne.


Ciocia Marita

  ciocia Marita
 • Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierunek o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

· Praca z dziećmi sprawia mi przyjemność i dostarcza wiele ciekawych pomysłów.Jest moją pasją i daje mi ogromną satysfakcję. Wychowanie jest dla mnie niezwykłą podróżą. To my ­ dorośli jesteśmy przewodnikami i drogowskazami dla dzieci. Dla mnie, największym priorytetem jest podążanie za dzieckiem i bycie jego towarzyszem w niezwykłej podróży, czyli jego rozwoju, a w szczególności kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie z problemami oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

Ciocia Agnieszka

  ciocia Agnieszka
 • Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz bsolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym na Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Doświadczenie w pracy z dziećmi rozpoczęłam wraz rozpoczęciem studiów w 2009 roku. Od tego momentu cały czas się uczę ponieważ, to właśnie praca z dziećmi daję najwięcej możliwości rozwoju.  W swojej pracy staram się przede wszystkim indywidualnie podchodzić do każdego dziecka w myśl poszanowania jego własnej godności oraz potrzeb. Nic nie daje mi takiej satysfakcji podczas pracy z przedszkolakami jak ich uśmiech na twarzy oraz spontaniczne uściski.

Ciocia Gosia

 • Ciocia MałgorzataZ przedszkolem Blue Bell związana jest niemal od początku jego istnienia
 • Pełni funkcję asystenta nauczyciela-wychowawcy  


Jestem osobą odpowiedzialną, cierpliwą i wyrozumiałą. Do dzieci podchodzę z dużą dozą otwartości i poczucia humoru.W pracy z dzieckiem koncentruję się głównie na jego zaletach. Moim celem jest wywołanie radości na twarzy dziecka. Pragnę by każdy dzień w przedszkolu „Blue Bell” kojarzył się naszym podopiecznym z uśmiechem i dobrą zabawą!