Glottozabawy z piosenką

przedszkole

Glottozabawy z piosenką to zajęcia dydaktyczne z piosenką, przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci poznają świat literek w radosnej atmosferze, uczą się efektywnie czytania i pisania.

Magdalena Wojewoda -  instruktorka zajęć Glottozabawy z piosenką 

 • lingwista i pedagog, lektor języka angielskiego i niemieckiego,
 • autorka książeczki z płytą: Glottozabawy z piosenką,
 • współpracuje z prof. B. Rocławskim – wybitnym specjalistą wychowania językowego dzieci, twórcą systemu edukacyjnego glottodydaktyki.

Program zajęć Glottozabawy z piosenką: 

 • Dzieci poznają świat dźwięków mowy i ćwiczą umiejętności niezbędne w nauce czytania i pisania, czemu towarzyszy kreatywny ruch i śpiew
 • Dzieci poznają świat liter poczynając od nauki prawidłowej wymowy głosek przy muzyce, w tańcu, śpiewie oraz ćwiczą prawidłową syntezę i analizę sylabową, aż do syntezy i analizy głoskowej                          
 • Dzieci uczą się prawidłowego czytania tzw. ślizgania się z litery na literę
 • Dzieci piszą po śladach liter, gdzie mają podany punkt wyjścia i kierunek kreślenia danej litery
 • Dzieci uczą się, bawiąc specjalistycznymi pomocami dydaktycznymi, które w pełni zaspokajają ciekawość dzieci i motywują do nauki liter, czytania, pisania i ortografii: specjalnymi klockami LOGO – dużymi i małymi, skaczą na glottodywanikach, układają rozsypanki obrazkowe i wiele innych atrakcji.
Korzyści z zajęć Glottozabawy z piosenką:
 • Dzieci z problemami w wymowie głosek przyswajają prawidłowe wzory wymowy podczas oryginalnych, uwielbianych przez nich zabaw z piosenkami
 • Dzieci uzyskują wysoki poziom gotowości szkolnej,wyższy od rówieśników nieobjętych metodą
 • Dzieci poprawnie identyfikują litery, dzielą wyrazy na głoski prawidłowo, bez błędów, czytają metodą ślizgania się, są zainteresowane czytaniem, zdobywaniem wiedzy i chętnie chodzą do szkoły, bo osiągają sukcesy
 • Dzieci stają się wrażliwsze na bodźce słuchowe, wzrokowe, mają wyostrzone zmysły, co wpływa na skuteczniejsze przyswajanie języków obcych
 • Dzieci wcześniej uczą się czytać i pisać, dlatego zaczynają szybciej czytać i pisać również w języku obcym.