Zajęcia bezpłatne oraz dodatkowo płatne: 

przedszkole

Czesne zawiera:


 • Pobyt dziecka w przedszkolu (7:00 - 18:00)
 • Całodzienne wyżywienie (5 posiłków)
 • Język angielski codziennie + native speaker
 • Język rosyjski
 • Glottodydaktyka Innowacyjna, autorskie glottozabawy z piosenką Magdaleny Wojewody- więcej o zajęciach
 • Kształtowanie pojęć matematycznych Poznawanie świata przyrody 
 • Zabawy muzyczno - ruchowe
 • Akademia Małego Kucharza
 • Odkrywca/Naukowiec
 • Mały Ekolog
 • Gimnastykę ogólnorozwojową
 • Zajęcia plastyczno - techniczne
 • Gimnastyka buzi i języka
 • Opiekę diagnostyczną psychologa
 • Wycieczki programowe 
 • Codzienne zabawy na świeżym powietrzu,
 • Klubiki rozwijające zainteresowania dzieci: doświadczenia przyrodnicze, kulturoznawcze, teatralne, poznawanie literatury dziecięcej itp.
 • Liczne atrakcje w przedszkolu (przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości okolicznościowe, bale),
 • Praca indywidualna z dziećmi
 • NOWOŚĆ - zajęcia z logorytmiki


Zajęcia dodatkowo płatne (nieobowiązkowe):